Spoločnosť Slovenské krídla, s.r.o. vznikla 13.6.2007 zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica.

Naším cieľom je uviesť do letuschopného stavu niektoré typy leteckej techniky, ktoré používalo bývalé československé vojenské letectvo. Účelom je ich prezentácia na leteckých dňoch a zároveň umožniť fanúšikom týchto lietadiel zážitok z letu na vlastnej koži. Ako prvý bude L-29 Delfín a ako ďalšie ..... ( všetko bude závisieť na peniazoch, moja srdcová záležitosť je Mig-21)

Niekoľko míľnikov našej činnosti:

 • 13.6.2007 vznik spoločnosti Slovenské krídla, s.r.o.
 • 28.11.2007 LOTN technická ohliadka lietadiel L-29 za účelom posúdenia technického stavu vo VHM Piešťany – odporučené 3250 a 3405
 • 3.3.2008 oficiálny súhlas VHM Piešťany s výmenou 3250 a 3405 za Mig-17 a Mig-19
 • 25.4.2008 zrušenie dovozu Mig-17 a Mig-19 z nie našej chyby a všetko razom padá (oprava v LOTN a predpokladané zahájenie k 15.9.2008)
 • 11.11.2009 objednávka dovozu Mig-17 a Mig-19 v Kolumbus Trade, Ltd.
 • 18.11.2009 odovzdanie objednávky leteckému pridelencovi na Ukrajinskej ambasáde, po voľbách na Ukrajine začiatkom roku 2010 znova problém s dovozom
 • 12.6.2010 vzhľadom na dosť dlhú dobu bez odozvy z Ukrajiny a „zdravú“ netrpezlivosť záujemcov o let na L-29 som sa rozhodol pozvať L-29 z ČR a podľa záujmu zrealizovať lety na Slovensku
 • 18.9.2010 lietanie na L-29 z letiska Trenčín, 2 lety VTP - 16min a 18min
 • 13.1.2011 plánované lietanie z letiska Brno - Tuřany, zrušené pre nevyhovujúce počasie
 • 20.1.2011 náhradný termín za 13.1., zrušené z rodinných dôvodov klienta
 • 3.4.2011 lietanie z letiska Brno - Tuřany, 3 lety – 2x 15min VTP a 1 výcvikový let 34min
 • 24. až 27.5.2011 obhliadka L-29 v Rusku, kúpa L-29 výrobné číslo 294645, predpokladaný dovoz do LOTN v druhej polovici júla 2011
 • 7. až 9.7.2011 lietanie na letisku Sliač (celkovo sa odlietalo 19 letov s náletom 6hod 20min)
 • 10.7.2011 - 25min let z letiska Brno - Tuřany
 • 24.7.2011 lety z letiska Brno - Tuřany
 • 26. až 29.8.2011 zabezpečenie účasti L-29 OK-AJW na SIAF 2011
 • 29. až 30.8.2011 lety pre našich zákazníkov z letiska Sliač
 • 4.10.2011 získanie civilnej typovej kvalifikácie na L-29 Delfín pre pilota našej spoločnosti
 • 15. až 16.10.2011 lietanie na letisku Brno - Tuřany (9 letov pre zákazníkov)
 • 23.1.2012 dovoz L-29 v. č. 29 4645 z Ruska na opravu do Leteckých opravovní v Trenčíne. Vzhľadom na to, že sme nedospeli k serióznej dohode, oprava sa preto v LOTN nerealizovala
 • 8. až 10.5.2012 lietanie na letisku Sliač
 • 14.5.2012 prevoz L-29 v. č. 29 4645 na opravu do firmy AEROHOOLDUS OÜ v Tallinne v Estónsku
 • 16.5.2012 zahájenie celkovej opravy našej L-29 v AEROHOOLDUS OÜ
 • 30.5.2012 lietanie na letisku Sliač pre reláciu " Vo štvorici po Slovensku "
 • 20. až 22.6.2012 kontrola stavu opravy v AEROHOOLDUS OÜ
 • 21.7.2012 lietanie na letisku Brno - Tuřany (1 zákazník z Veľkej Británie)
 • 27. až 28.8.2012 kontrola stavu opravy v AEROHOOLDUS OÜ
 • 18.9.2012 prevoz motora M-701c500 v.č. 711033 do Tallinnu a kontrola stavu opravy v AEROHOOLDUS OÜ
 • 17. až 18.10.2012 rokovania o možnostiach predĺženia dobového rezurzu motoru M-701c500 s W-MOTOR SERVICE, s.r.o. a LOM Praha s.p. Dohoda o kúpe motora M-701c500 v.č. C792014 od Aviation Technologies and Services s.r.o.
 • 3.11.2012 lietanie na letisku Brno - Tuřany (1 zákazník z Rakúska)
 • 11. až 13.3.2013 prevoz motora M-701c500 v.č. C803013 do LOM Praha s.p., motor v.č. C792014 nie je možné uviesť do prevádzky z dôvodu, že na ňom LOM Praha s.p. nemôže dokončiť GO (povolené bude len predlžovať dobový rezurz)
 • 18.4.2013 ÚCL vykonal audit a povolil LOM Praha s.p. vykonávať stanovený typ údržby na predĺženie medziopravného technického rezurzu motorov M-701c500
 • 27.4.2013 p. Malíř a 2 spolupracovníci vykonali demontáž motora M-701c500 v.č. 803013
 • 29.4.2013 odovzdanie motorových agregátov firme W-MOTOR SERVICE, s.r.o. na preskúšanie a predĺženie medziopravného technického rezurzu
 • 30.4.2013 lietanie na letisku Brno - Tuřany (2 zákazníci)
 • 29.5.2013 p. Malíř ukončil montáž motora po vykonanej kontrole, na dokončenie prác je nutné dodať motorové agregáty 
 • 11.6.2013 kontrolná motorová skúška na brzde na odlúčenom pracovisku LOM Praha s.p. v Starej Boleslavi za prítomnosti ÚCL (p. Milan Cibulka). Preskúšanie a zoriadenie motora vykonal p. Antonín Novák
 • 17. až 20.6.2013 prevoz motora M-701c500 v.č. C803013 z LOM Praha s.p. do firmy AEROHOOLDUS OÜ v Tallinne 
 • 11. až 13.8.2013 kontrola stavu prác v Tallinne. Riešili sme problém s dodávkou rádiovybavenia od firmy Becker. Predpokladaný termín záletu koniec augusta.
 • 27.8.2013 Estónsky CAA pridelil L-29 v.č. 29 4645 dočasnú registračnú značku ES-XLR s platnosťou do 26.11.2013
 • 16.9.2013 prelet L-29 v.č. 59 1683 OM-JLP na letisko Sliač
 • 19.9.2013 zahájenie lietania z letiska Sliač s L-29 v.č. 59 1683 OM-JLP
 • 27.9.2013 prebehla dodávka Becker rádiovybavenia do firmy Aerohooldus OU v Tallinne
 • 1.10.2013 sme obdržali informáciu o pripravenosti L-29 ES-XLR na zálet po oprave
 • 6. až 13.10.2013 zálet L-29 v.č. 29 4645 ES-XLR v Tallinne a prvý pokus o prelet na Sliač (nevyhovujúce počasie)
 • 18. až 19.10.2013 lietanie na letisku v Spišskej Novej Vsi s L-29 v.č. 59 1683 OM-JLP
 • 19. až 29.10.2013 prelet a lietanie na letisku v Partizánskom s L-29 v.č. 59 1683 OM-JLP
 • 8.11.2013 prelet L-29 v.č. 59 1683 OM-JLP z Partizánskeho do LOTN, kvôli kontrole motora
 • 27.11.2013 prevoz motora do LOM Praha, predpoklad záletu L-29 v.č. 59 1683 OM-JLP po oprave motora druhá polovica januára 2014
 • 14.2.2014 let na kontrolu funkcie prečerpávania prídavných palivových nádrží a správnej činnosti systémov lietadla a motora v Tallinne (EETN)
 • 18.2.2014 prelet L-29 v.č. 29 4645 ES-XLR po trati Tallinn (EETN) - Kaunas (EYKA) - Lublin (EPLB) - Sliač (LZSL), odlet z letiska Tallinn o 11:22, pristátie na letisku Sliač o 17:03 miestneho času
 • 20.3.2014 zálet L-29 v.č. 29 4645 za účasti p. Janušku z Dopravného úradu pred vydaním Zvláštneho osvedčenia letovej spôsobilosti a zápis L-29 v.č. 29 4645 do Leteckého registra s registrovou značkou OM-SLK.
 • 28.11.2014 Dopravný úrad schválil a vydal Povolenie na vykonávanie leteckých prác č. SK/054 a Prevádzkovú špecifikáciu č. SK/054. Rozhodnutie sa vydáva na dobu určitú a jeho platnosť končí dňa 30.11.2016
 • 29.1.2015 Colný úrad Banská Bystrica - pobočka Zvolen vydal Osvedčenie o zaradení do evidencie užívateľských podnikov na spotrebnú daň z minerálneho oleja a Odberné poukazy poukazy na letecký petrolej JET A1 pre letiská v Bratislave, Košiciach, Piešťanoch, Poprade, Sliači a Žiline s platnosťou do 31.12.2015.