Požiadavky a postupy na vydávanie povolenia na vykonávanie leteckých prác SM 6 v Hlave 2 - Druhy leteckých prác v časti VIII. Ďalšie druhy leteckých prác:

Dopravný úrad po posúdení žiadosti prevádzkovateľa Slovenské krídla, s.r.o. vydal Povolenie na vykonávanie leteckých prác č. SK/054 a Prevádzkovú špecifikáciu č. SK/054. V časti VIII. Ďalšie druhy leteckých prác schválil Letecké predvádzanie. 

Predvádzacie lety vykonávajú piloti spoločnosti s príslušnou kvalifikáciou. Veliteľom lietadla pri takomto lete je pilot spoločnosti. Let môže byť vykonaný len v súlade s obmedzeniami danými letovou príručkou. Ich cieľom je predvádzanie letových vlastností lietadla na verejných leteckých podujatiach. Na palube pri takomto lete môže byť len posádka lietadla. Predvádzací let môže byť vykonaný v spojení s príletom na miesto konania verejného leteckého podujatia, alebo s plánovaným odletom z miesta konania verejného leteckého podujatia. Za predvádzacie lety sa považujú aj tréningové lety slúžiace na výcvik pilotov spoločnosti na predvádzacie lety. Pri týchto predvádzacích letoch môže byť na palube len cvičený pilot a inštruktor, resp. examinátor.

Výcvik pilota, ktorý bude vykonávať predvádzacie lety, zabezpečuje pre vlastnú potrebu prevádzkovateľ na základe povolenia Dopravného úradu a podľa schválenej osnovy. Výcvikové lety sa budú vykonávať na letisku Sliač (LZSL) a letisku Očová (LZOC).

Podmienky a požiadavky na zabezpečenie predvádzacieho letu

Lietadlo L-29 je spôsobilé vykonávať lety aj s trávnatých VPD s minimálnou únosnosťou 5700 kg a minimálnou dĺžkou VPD 1000 m.

Objednávateľ predvádzacieho letu na svojom letisku zabezpečí:

-          palivo JET A1 – 250 litrov na 11 min predvádzací let + palivo na odlet

-          stlačený vzduch 110 kg/cm2 (nie je podmienkou, vieme si zabezpečiť vlastný zdroj)

-          ochranné zabezpečenie na statickej ukážke (páska okolo lietadla)

-          hangárovanie a stráženie v noci

-          ubytovanie pre lietajúci a pozemný personál (min. 3 osoby)

-          miestnosť pre prípravu

Cena za prelet do/z miesta vykonania predvádzacieho letu:

-          50 EUR/min – palivo zabezpečí Slovenské krídla, s.r.o.

-          30 EUR/min – palivo zabezpečí objednávateľ predvádzacieho letu

Výpočet času na prelet:

-          Spúšťanie, motorová skúška, rolovanie, vzlet do H=300 m – 10:00 min

-          Navigačný let v=350 km/h – 1 km/10,29 sec (5,83 km/1 min)

-          Okruh, pristátie, dorolovanie na stojánku – 5 min

V prípade otázok nás kontaktujte mailom na: objednavky@slovenskekridla.sk , alebo telefonicky na čísle: +421903510852 .