Požiadavky a postupy na vydávanie povolenia na vykonávanie leteckých prác SM 6 v Hlave 2 - Druhy leteckých prác v časti V. Komunikácia definujú tieto činnosti:

a)      Zobrazovanie reklamy na oblohe, vleky transparentov, zhadzovanie letákov, zvukové oznamy a reklama z paluby lietadla

b)      Rozhlasové a televízne vysielanie

c)      Iné

Spoločnosť Slovenské krídla, s.r.o. pre objednávateľov tohto druhu leteckých prác zabezpečí prenájom lietadla L-29 na let v požadovanom rozsahu v súlade so schválenou Prevádzkovou príručkou. Z letu pre objednávateľa zhotoví audio a video záznam.

Cena za prenájom lietadla na let typu č. 1 je 770 EUR s DPH.

V prípade otázok nás kontaktujte mailom na: info@slovenskekridla.sk , alebo telefonicky na čísle: +421903510852 .