Kontakt

Poštové adresy:

Slovenské krídla, s.r.o.
Boženy Nemcovej 653/3
962 31 Sliač

alebo

Ing.Jozef Vaško
Ľ. Štúra 5150/62
960 01 Zvolen

 

e-maily:

vasko@slovenskekridla.sk

objednavky@slovenskekridla.sk

 info@slovenskekridla.sk

 

Mobil:

+421 903 510 852

Fakturačné údaje:

 

názov firmy: Slovenské krídla, s.r.o.

so sídlom: Boženy Nemcovej 653/3, Sliač, 962 31


IČO: 36 790 231
DIČ DPH: SK2022391371


zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 13203/S
 

bankové spojenie:
   
ČSOB, a.s. pobočka Zvolen
číslo účtu: 4008113542 / 7500
IBAN: SK34 7500 0000 0040 0811 3542
BIC (SWIFT): CEKOSKBX

  
Tatra banka, a.s. pobočka Zvolen
číslo účtu: 2929887957 / 1100
IBAN: SK20 1100 0000 0029 2988 7957
BIC (SWIFT): TATRSKBX 

 

Link na obchodný register:

http://www.orsr.sk/hladaj_subjekt.asp?OBMENO=slovensk%E9+kr%EDdla&PF=0&S...