Novinky

100h prehliadka v LOTN

V súlade so schváleným Programom údržby L-29 OM-SLK musí byť na lietadle vykonaná prehliadka po odlietaní 100 ± 10 % letových hodín, alebo po uplynutí 15 ± 3 kalendárnych mesiacov. Z tohto dôvodu sme 19.3.2015 vykonali prelet L-29 do Leteckých opravovní v Trenčíne.

Prelet do LOTN sa uskutočnil 19.3.2015 s medzipristátím na letisku Piešťany. Predpokladaná doba prehliadky je 10 pracovných dní. Po ukončení prehliadky bude vykonaný zálet na letisku Trenčín. Po úspešnom zálete plánujeme prelet na letisko Žilina. Následne odletíme na domovskú základňu na letisko Sliač. Predbežný termín príletu na Sliač je 3.4.2015.

L-29 pristála na letisku Trenčín 19.3.2015 o 14:59. L-29 sme následne odovzdali do LOTN. V utorok 24.3.2015 sme zahájili 100 hod prehliadku. Foto z priebehu prehliadky nájdete tu.

30.3.2015 pracovníci LOTN namontovali do draku lietadla motor M-701c500 na ktorom bola predtým vykonaná kontrola v súlade s Programom údržby L-29 OM-SLK. Motorová skúška zameraná na kontrolu tesnosti systémov a zoriadenie motora sa 31.3.2015 kvôli nepriaznivému počasiu neuskutočnila. Motorová skúška úspešne prebehla 1.4.2015. Následne bolo vykonané zostykovanie lietadla a boli zahájené prípravy na zálet lietadla po 100 hod prehliadke. 2.4.2015 p. Luboš Januška z Dopravného úradu vykonal kontrolu dokumentácie a vykonaných prác na lietadle L-29 OM-SLK. Po kontrole predĺžil platnosť Zvláštneho osvedčenia letovej spôsobilosti do 31.3.2016. Zálet lietadla po 100 hod prehliadke sa z dôvodu nevyhovujúceho počasia 2.4.2015 neuskutočnil. Zálet lietadla sme úspešne vykonali 8.4.2015. Pri príprave na prelet na Sliač bola zistená netesnosť požiarneho stopkohútu (únik paliva). Lietadlo sme odtiahli do LOTN, kde zajtra bude odsaté palivo a pretesní sa požiarny stopkohút.  

9.4.2015 sme do LOTN priniesli nový požiarny stopkohút. Po kontrole na tesnosť sme vykonali montáž nového požiarneho stopkohútu.

13.4.2015 12:33 odlet z letiska Trenčín. Pristátie na letisku Sliač 13:04 miestny čas. Do Galérie sme pridali foto zo záletu a preletu na Sliač (foto).