Novinky

2.jpg

Slovenské krídla, s.r.o. v období 18.9.2010 až 31.12.2018

V roku 2018 sme vykonali 185 letov s náletom 51:32 hodín. Za obdobie 18.9.2010 až 31.12.2018 sme zrealizovali 983 letov s náletom 292:34 hodín na 4 lietadlách L-29 OK-AJW, OM-JLP (ES-XLP), OM-JET a OM-SLK (ES-XLR). Pokračovanie.

Prehľad náletu v jednotlivých rokoch

 Rok

 L-29

 Počet letov

 Nálet v hod

 2010

 OK-AJW

 2

 0:30

 2011

 OK-AJW

 61

 17:46

 2012

 OK-AJW

 29

 7:45

 2013

 OK-AJW

 14

 3:00

 OM-JLP (ES-XLP)

 64

 17:17

 OM-JET

 1

 0:21

 ES-XLR

 2

 1:14

 2014

 OM-JLP

 16

 5:17

 OM-SLK (ES-XLR)

 104

 40:31

 2015

 OM-JLP

 8

 2:04

 OM-SLK

 151

 46:59

 2016

 OM-SLK

 173

 48:59

 2017

 OM-SLK

 166

 47:19

 OM-JLP

 2

 0:35

 OK-AJW

 5

 1:25

 2018

 OM-SLK

 183

 50:47

 OK-AJW

 2

 0:45

 Celkovo

 983

 292:34

 
Slovenské krídla, s.r.o. začala svoju činnosť sprostredkovávaním letov na L-29 OK-AJW v spolupráci s firmou Blue Sky Service, ktorá sídli v Brne (CZ). Lety vykonávali piloti Blue Sky Service.
 
Od augusta 2013 sme zahájili vlastnú letovú činnosť s L-29 OM-JLP (ES-XLP), OM-JET a OM-SLK (ES-XLR). Lety lietali naši piloti - Radek Peca a Jozef Vaško a lietadla pripravoval technik Dalibor Kubini.
 
Až od 18.2.2014 Slovenské krídla, s.r.o. prevádzkujú lietadlo L-29 OM-SLK, pričom pôvodne sme optimisticky plánovali zahájenie prevádzky s L-29 OM-SLK od 1.2.2012.
 
Slovenské krídla, s.r.o. sa podieľali na výbere tohto lietadla v Rusku v meste Jelec 25. - 27.5.2011, sprostredkovali v spolupráci s ruskou firmou Aviaexport kúpu a prevoz L-29 v.č. 29 4645 na Slovensko (21.1.2012) a neskôr sprostredkovali prevoz do Estónska (15.5.2012). Následne zabezpečili vykonanie potrebnej údržby na obnovenie letovej spôsobilosti vo firme AEROHOOLDUS OÜ v Tallinne. Údržba bola ukončená záletom L-29 11.10.2013.
 
Vzhľadom na počasie sa prelet na Slovensko podarilo zrealizovať 18.2.2014. Následne 20.3.2014 sme vykonali zálet lietadla pod dohľadom inšpektora Leteckého úradu SR a L-29 v.č. 29 4645 bola zapísaná do Registra lietadiel s registračným znakom OM-SLK.
 
Slovenské krídla, s.r.o. 28.11.2014 získali Povolenie na vykonávanie leteckých prác č. SK/054. Na základe tohto povolenia sme od 30.1.2015 obdržali Odberné poukazy na JET A1, ktoré nás oprávňujú používať letecké palivo oslobodené od spotrebnej dane. Týmto dňom sme začali vykonávať lety s L-29 v súlade so zamýšľaným podnikateľským plánom.
 
V období 18.9.2010 až 30.1.2015 sme vzhľadom na schvaľovací proces k Povoleniu na vykonávanie leteckých prác na Dopravnom úrade (proces trval takmer 3 roky !!!: podanie žiadosti 21.12.2011 - schválenie 28.11.2014) vykonávali lety so stratou (vyššia cena za letecké palivo JET A1 so spotrebnou daňou + platby za prenájom lietadiel L-29 OK-AJW a OM-JLP).
 
30.6.2016 Dopravný úrad vydal Rozhodnutie v ktorom pilotovi Jozefovi Vaškovi povolil lietať vystúpenia na Verejných leteckých podujatiach. Na základe tohto Rozhodnutia sme sa mohli zúčasniť v dňoch 26. až. 28.8. na SIAF 2016 s letovou úkážkou. V roku 2016 sme vystupovali na Leteckých dňoch v Dubovej (28.5.), v Nových Zámkoch (2.7.) a v Nitre (10.9.). Rok 2016 nebol len o úspechoch. 18.7.2016 náš tím po krátkej ťažkej chorobe opustil Radek Peca. S Radkom sme sa rozlúčili 22.7.2016 v Piešťanoch krátkym vystúpením L-29 na záver pohrebu.