Novinky

Nácvik vystúpenia na LD

Dnes za prítomnosti Ivana Chvojku (Dopravným úradom schválený Garant - metodik pre akrobatické vystúpenia s L-29) pilot spoločnosti úspešne absolvoval nácvik vystúpenia s L-29. Po predložení žiadosti na Dopravný úrad, tento vydá Schválenie akrobatického vystúpenia s platnosťou do 31.12.2016 (Schválenie sa musí každoročne predlžovať). Do Galérie sme pridali pár foto, ktoré nafotil p. Igor Kmeť. Foto nájdete tu.