Novinky

Zmena znakov 26. a 27.8.2015

Na SIAF 2015 sme predstavili novinku a to zmenu výsostného značenia zo sovietskeho na československé. Zmena bola realizovaná 26. a 27.8.2015. Pôvodné sovietske znaky boli prelepené a následne boli nalepené československé znaky. V dňoch 31.8. a 1.9.2015 bolo zrealizovaných 7 treningových letov a nalepené znaky zatiaľ držia. Foto zo zmeny znakov nájdete tu.