Novinky

Lietanie s L-29 v.č. 59 1683 (trupové číslo 08)

Lietadlo L-29 vč. 59 1683 priletelo do Trenčína z Estónska 21.8.2013. Majiteľom lietadla je spoločnosť Slovtepmont a.s. S majiteľom sme sa dohodli na spolupráci pri zahájení prevádzky L-29 na Slovensku.

2.8.2013 dnes som sa na letisku v Trenčíne stretol s p. Häckelom a p. Ďurechom. L-29 s trupovým číslom 08 úspešne absolvovala 2. zálet. Momentálne sa čaká na vystavenie exportného certifikátu. Prelet sa zrealizuje 6. alebo 7.8.2013, plánované letisko pristátia je Trenčín. 

9.8.2013 podľa dnešnej informácie je už exporný certifikát pripravený. Na pondelok 12.8.2013 je plánovaný prelet L-29 s trupovým číslom 08 do Trenčína. Po návrate s Tallinnu predbežne na 14.8.2013 plánujeme prelet z Trenčína na Sliač, kde by sme začali realizovať lety.

14.8.2013 včera sme sa vrátili zo stretnutia v Tallinne. L-29 s trupovým číslom 08 je pripravená k preletu do Trenčína a všetka dokumentácia vrátane exportného certifikátu bola schválená na prelet 2.8.2013. 

19.8.2013 prelet L-29 s trupovým číslom 08 do Trenčína sa dnes neuskutočnil z dôvodu nevyhovujúceho počasia v Tallinne. Ďalší pokus o prelet je naplánovaný na zajtra.

21.8.2013 o 19:30 pristál L-29 s trupovým číslom 08 (v.č. 591683) s dočasnou registračnou značkou ES-XLP na letisku v Trenčíne (foto z príletu). Súčastne sme začali pripravovať lety pre záujemcov.

23.8.2013 z letiska Trenčín sme odskúšali zabezpečenie a vykonávanie letov na L-29. Problém s doplnením vzduchu sme úspešne doriešili v sobotu. Negatívom je tankovanie paliva. Palivo sa tankuje na letisku Piešťany. Pri tomto spôsobe je potrebné po každom 3 lete odletieť do Piešťan, natankovať palivo a letieť do Trenčína. S majiteľom L-29 pripravujeme aj 2. variantu (letisko Sliač), ktorú čoskoro odskúšame. Spoločne zhodnotíme efektivitu oboch variant a zvolíme výhodnejšiu variantu. Na útorok 27.8.2013 je naplánovaný kontrolný let pred zápisom do slovenského registra za prítomnosti pracovníka LÚ SR.

27.8.2013 dnes za prítomnosti p. Janušku z LÚ SR prebehla prehliadka lietadla, sprievodnej dokumentácie a kontrolný let pred zápisom do slovenského registra lietadiel. Let v trvaní 30 min prebehol bez závad. Piloti skonštatovali, že motor má mimoriadny ťah (v hornej fázy premetu, prekrutu bola rýchlosť 230 km/h !!!). Po zhodnotní efektivity lietania z letísk Trenčín a Sliač, sa majiteľ L-29 s trupovým číslom 08 priklonil k variante Sliač. Vzhľadom na to že organizátor SIAF 2013 nedodržal predbežnú ústnu dohodu o zabezpečení miesta na statike, nemôžme preletieť L-29 na Sliač. Prelet na Sliač plánujeme po skončení SIAF 2013 (2.9. poobede, alebo 3.9. doobeda - podľa stavu počasia). Následne zahájime lietanie z letiska Sliač.

Predbežne sme plánovali k prevádzke využívať letiská Trenčín a Sliač. Po zvážení oboch možností sme chceli zahájiť lety z letiska Sliač 5.9.2013 (prelet na letisko Sliač sa mal uskutočniť 4.9.2013). Dnes (4.9.) majiteľ obdržal sprievodnú dokumentáciu, ktorú doručila TNT Express. Po kontrole sprievodnej dokumentácie sa zistilo, že lietadlo nemá vystavený Exportný certifikát (ten umožňuje lietadlu lietať s pôvodnou registráciou 60 dní), ale má vydaný len Permit to Fly na prelet z Estónska na Slovensko. Z tohto dôvodu sme museli posunúť zahájenie letov. Lety sa môžu začať až po získaní slovenskej registrácie OM-JLP. Predpoklad je, že proces registrácie by v idealnom prípade mohol byť ukončený v priebehu 14 dní. Za danú situáciu sa vopred ospravedlňujeme a s majiteľom intenzívne pracujeme na získaní slovenskej registrácie. Informácie o aktuálnom stave registrácie a predpokladanom dátume zahájenia lietania budeme priebežne akualizovať.

12.9.2013 podklady na registráciu sú odovzdané na Leteckom úrade, chýba posledný doklad, ktorý objasní vzťah Musket OU a Aeroholdus OU pred predajom L-29 firme Slovtepmont a.s. Tento doklad vyžaduje Letecký úrad ako podmienku pred zapísaním lietadla do registra lietadiel. Po jeho predložení bude povolené lietanie s L-29 v.č. 59 1683.

13.9.2013 dnes majiteľ lietadla prevzal na Leteckom úrade schválené dokumenty, ktoré oprávňujú zahájiť lietanie s L-29 v.č. 59 1683. Zajtra v prípade, že bude vyhovujúce počasie, zahájime lietanie s novou registráciou OM-JLP.

15.9.2013 dnes lietanie s novou registráciou na letisku Trenčín a Dubnica, zajtra v prípade priaznivého počasia prelet na Sliač cca o 15:00 (trať letu Trenčín - Piešťany (doplnenie paliva) - Partizánske - Sliač)

16.9.2013 dnes o 18:12 pristál L-29 OM-JLP na letisku Sliač (foto z príletu nájdete tu - autor je Juraj Uhliar). Najbližšie lietanie plánujeme na 19.9.2013. Na tomto lietaní doladíme spoluprácu s jednotlivými zložkami na letisku, odstránime prípadné nedostatky a zahájime letovú činnosť. Lety sa budú vykonávať za podmienok VFR deň.

19.9.2013 prvé lietanie L-29 OM-JLP na letisku Sliač

20.9.2013 let na nafotenie letových záberov - autor Miloslav Storoška (foto). Ďakujem všetkým zúčastnením za peknú spoluprácu a teším sa na opätovné stretnutie vo vzduchu . . .

2.10.2013 od 19.9. do 2.10.2013 odlietala L-29 OM-JLP z letiska Sliač 33 letov s náletom 14:07 hod

18. - 19.10.2013 lietanie na letisku v Spišskej Novej Vsi. Odlietalo sa 6 letov. Následne sme preleteli na letisko v Partizánskom

19.10.2013 prelet na letisko v Partizánskom. 20.10.2013 lietanie v Partizánskom, odlietal sa 1 let (nebolo zabezpečené palivo)

26.10.2013 lietanie v Partizánskom, odlietali sa 3 lety + prelet na doplnenie paliva do Piešťan a späť

29.10.2013 lietanie v Partizánskom, odlietal sa 1 let

8.11.2013 prelet z Partizánskeho do LOTN, kvôli kontrole motora

25.11.2013 rozstykovanie lietadla a príprava motora na konzerváciu a odoslanie do LOM Praha (foto)

27.11.2013 prevoz motora do LOM Praha, predpoklad záletu lietadla po oprave motora druhá polovica januára 2014

12.12.2013 zahájenie opravy motora C 72056. Opravu vykonáva p. Josef Malíř (foto z opravy)

31.1.2014 p. Josef Malíř ukončil opravu motora C 72056. Motor je momentálne v skúšobni LOM v Starej Boleslavi, kde ho čaká preskúšanie na motorovej brzde.