Novinky

Zálet a prelet L-29 v.č. 29 4645

Práce vo firme AEROHOOLDUS OŰ na našej L-29 v.č. 29 4645 sa dostali do záverečnej fázy. Motor M-701c500 v.č. 803013 je už namontovaný v lietadle a je pripravený k pozemnej motorovej skúške (viď foto). Po úspešnom absolvovaní pozemnej motorovej skúšky prebehne zostykovanie lietadla a budú vykonané potrebné prípravy na zálet lietadla. Po zálete zrealizujeme prelet L-29 na Slovensko na letisko Sliač. Informácie o aktuálnom stave prác a príprav budeme priebežne pridávať do tohto príspevku.

4.7.2013 ukončená montáž motora M-701c500 v.č. 803013 do draku lietadla L-29 v.č. 29 4645. lietadlo L-29 je pripravené k pozemnej motorovej skúške.

Na 29. a 30.7.2013 sa predbežne plánujú zálety L-29. L-29 s trupovým číslom 08 čaká druhý zálet (pri prvom zálete bol problém s odpovedačom  a navigačným vybavením, drak a motor boli v poriadku). Otázny je zálet L-29 s trupovým číslom 01, keďže Aerohooldus OU momentálne rieši dodávku rádiovybavenia od firmy Becker. Dodacia doba od tejto firmy býva 8 až 10 dní. Tak sa nechám prekvapiť.

25.7.2013 dnes nás Aerohooldus OU informoval o probléme s dodávkou avionky od firmy Becker (1ks rádio Becker RT-3209 a 2ks voliče k rádiu CU-5209). Z tohto dôvodu sa zálet posúva, dodacia doba je 21 dní. K záletu je pripravená L-29 s trupovým číslom 08, termín 29.7.2013

2.8.2013 L-29 s trupovým číslom 01 je stále bez avionky od firmy Becker (na pôvodnú objednávku Aeroholdus OU obdržal odpoveď od firmy Becker, že vyžiadané typy sa už nevyrábajú a Becker poslal ponuku na náhradnú avioniku - rozostup 25 kHz / 8,33 kHz). Vzhľadom na túto skutočnosť a vyhýbavé stanovisko Aerohooldus OU sme vyžiadali mimoriadne stretnutie s predstavenstvom Aerohooldus OU v Tallinne v dňoch 12. a 13.8.2013.

3.8.2013 do galérie sme pridali fotografie zo stavu postupu prác, ktoré nafotil p. Häckel 31.7.2013 (tu).

14.8.2013 včera sme sa vrátili zo stretnutia v Tallinne. Na našej L-29 s trupovým číslom 01 sú vykonané všetky práce. 13.8.2013 bolo zahájené zostykovanie lietadla (aktuálne foto). Jediný problém, ktorý sa nepodarilo ešte vyriešiť je avionika od firmy Beker. 29.7.2013 firma Aerohooldus OU objednala potrebnú avioniku. Dodacia lehota je 4 týždne. Potrebná doba na montáž po dodaní je 2 dni. Následne prebehne zálet lietadla. Predpokladaný termín preletu na Sliač je druhá polovica septembra.

27.8.2013 Estónsky CAA pridelil L-29 v.č. 29 4645 dočasnú registračnú značku ES-XLR s platnosťou do 26.11.2013.

27.9.2013 prebehla dodávka Becker rádiovybavenia do firmy Aerohooldus OU v Tallinne. 

1.10.2013 sme obdržali informáciu o pripravenosti L-29 ES-XLR na zálet po oprave.

3.10.2013 sme uhradili poistenie na zálet a prelet na Slovensko. Predbežne na 7.10.2013 je plánovaný zálet L-29 ES-XLR. Ak sa po zálete nezistia žiadne závady, tak na 9.10.2013 plánujeme prelet na Slovensko.

6.10.2013 som o 23:55 priletel do Tallinnu.

9.10.2013 o 14:05 priletel druhý pilot (Radek Peca).  

10.10.2013 konečne došlo k zlepšeniu počasia. Spodok oblačnosti 600 m, dohladnosť 5 km. O 15:45 miestneho času sa L-29 v.č. 29 4645 opäť po 22 rokoch vzniesla do vzduchu (foto zo záletu). S estónskym zalietavacím pilotom (Rein Porro) sme urobili 2 okruhy na 300 m, prielet v malej výške na vyskúšanie dymov a let na odskúšanie ILS (zostup zo 600 m). Po pristátí sme dali zvesiť upravené prídavné palivové nádrže (zadná časť sa používa ako zásobník oleja na dym) a navesiť preletové prídavné palivové nádrže.

11.10.2013 počasie 5/8 oblačnosti, spodok 2000 ft, vrch 3000 ft, dohladnosť viac ako 10 km. o 12:46 miestneho času sme vykonali druhý zálet v stanovenom rozsahu. Lietadlo vyhovelo vo všetkých požiadavkách a Estónsky CAA vystavil Permit to fly na prelet na Slovensko splatnosťou od 11.10. do 8.11.2013.

12.10.2013 prvý pokus o prelet na Slovensko skončil neúspechom. Nevyhovujúce počasie v Kaunase (EYKA) zmarilo prelet.

13.10.2013 druhý pokus o prelet takisto nevyšiel, tentoraz bolo nevyhovujúce počasie v Lubline (EPLB). Spolu s druhým pilotom sme sa vrátili domov spoločnosťou Air Baltic, pretože prognózy vývoja počasia na ďalšie dni dávali takmer nulovú šancu na prelet na Slovensko (prelet je povolený za VFR deň). Lietadlo je úspešne zalietnuté, tak budeme čakať na zlepšenie počasia, aby sme mohli preletieť na Slovensko.

26.11.2013 vzhľadom na vývoj počasia sme na 2.12.2013 naplánovali prelet na Sliač. Záloha na odlet je naplánovaná na 3.12.2013. Aerohooldus OU sme požiadali o  predĺženie Dočasnej registrácie (pôvodná skončila 26.11.2013) a vystavenie nového Permit to Fly Nr. 16 (pôvodný skončil 8.11.2013). 

29.11.2013 Aerohooldus OU nám mailom oznámil, že nezabezpečil predĺženie Dočasnej registrácie a vystavenie nového povolenia na prelet (Permit to Fly Nr. 17). Plánovaný prelet je zrušený a čakáme na zabezpečenie dokumentácie potrebnej na prelet na Sliač.

6.12.2013 Aerohooldus OU nám dnes mailom poslal novú Dočasnú registráciu a povolenie na prelet (Permit to Fly Nr. 17) s platnosťou do 2.3.2014. Ešte čakáme na poslanie a nasledný podpis dodatku ku zmluve (Appendix 4). Týmto dodatkom sa odstránia nedostatky, ktoré sa prejavili pri prvom pokuse o prevzatie a prelet na Sliač. Najväčší problém asi bude počasie (prelet musíme vykonať za podmienok VFR deň, plánovaná výška letu FL 125).

12.12.2013 dnes sme mailom obdržali od Poland CAA a Leteckého úradu SR posledné povolenia, ktoré sú potrebné na prelet. Povolenia sú platné do 2.3.2014. Po zlepšení počasia znova zopakujeme pokus o prelet na Sliač.

4.2.2014 Prelet L-29 ES-XLR sme predbežne naplánovali na 11.2.2014.