Novinky

Prevoz L-29 z LOTN do Estónska

14.5.2012 vyrazil kamión s našou L-29 v.č. 29 4645 z LOTN do Estónska. Opravu vykoná firma AEROHOOLDUS OŰ v Tallinne.

 Na základe podpísaného kontraktu je plánované ukončenie opráv, zálet a prelet na Sliač predbežne zmluvne stanovený na 31.7.2012. Aktuálny stav spolu s fotografiami budeme priebežne dopĺnať.

16.5.2012 o 10:00 po vyložení v priestoroch firmy AEROHOOLDUS OŰ začali prípravné práce na nálezovú prehliadku našej L-29.

Magnetická defektoskopia silových častí 27.6.2012 vylúčila trhliny a drak lietadla je vhodný na ďalšiu prevádzku. Bohužiaľ pôvodný termín skončenia opráv sa nepodarí dodržať. Dôvodom zdržania je výroba nového kompletu teflónových hadíc v Poľsku na základe pôvodných vzduchových, hydraulických a palivových hadíc (termín dodávky 23.8.2012).

Druhým dôvodom zdržania je pôvodný ruský motor. Posledný zápis v dokumentácii k motoru je z roku februára 1998 o montáži do draku lietadla. Síce motor je funkčný, ale uvoľniť do ďalšej prevázky ho môže len výrobca motora po prehliadke (LOM Praha). Náklady na sprevádzkovanie sú značné. Preto sme zabezpečili náhradný motor, ktorý je po GO v roku 1993 v LOM Praha, a má platnú konzerváciu do 9.11.2013. Naskenované dokumenty sú už poslané v AEROHOOLDUS OŰ a čakáme na ich zaverečné stanovisko. Po schválení kúpime tento motor a pošleme ho do firmy na montáž do draku.

Súhlasné stanovisko sme obdržali 7.8.2012. Teraz pracujeme na zabezpečení kúpy a následnej prepravy motora do Estónska. Kúpa a následný prevoz motora do AEROHOOLDUS OŰ sa uskutoční 17.9.2012. Predpoklad dokončenia všetkých prác je polovica októbra 2012.