Novinky

Prvé lietanie v roku 2012 - 8. až 10.5.2012

Prvé lietanie v roku 2012 sme plánovali v dňoch 23. až 24.2.2012 na letisku Sliač. Z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok sa lietanie neuskutočnilo. Lietanie v náhradnom termíne sa uskutočnilo 8. až 10.5.2012.

Nalietalo sa 14 letov/ 3:22 hod + 2x prelet LKTB - LZSL v trvaní 1:10 hod. Celkovo sa nalietalo 16/4:32 hod.