Novinky

! ! ! Dovoz L-29 (29 4645) do LOTN ! ! !

23.1.2012 prevzali zamestnanci Leteckých opravovní Trenčín L-29 s výrobným číslom 29 4645 a zahájili prípravy na potrebné práce, ktoré budú nutné na uschopnenie do prevádzky. Lietadlo bolo po výrobe v Aero Vodochody zalietnuté 16.3.1972.

Užívateľ - Sovietske vzdušné sily ho prevzali 23.3.1972. Za svoju službu nalietal 2821:06 hodín a 7110 pristátí. Absolvoval 3 GO (1, - 25.9.1980, 2, - 14.11.1985 a 3, - 9.7.1991). Po poslednej GO mu bol stanovený medziopravný rezurz 1200 hodín. Jeho nálet po GO je 2:55 hodín a 4 pristátia. Posledný let bol prelet po GO k užívateľovi 9.10.1991.

Motor M-701 c-500 bol vyrobený 9.2.1966. Za svoju službu odpracoval 1831:53 hodín. Absolvoval 4 GO (1,- 19.7.1972, 2, - 31.3.1977, 3, - 26.3.1985 a 4, - 29.10.1991). Po poslednej GO mu bol stanovený medziopravný rezurz 500 hodín. Po GO motor nelietal. 24.2.1998 bol namontovaný do L-29 (29 4645). Motor a lietadlo boli pravidelne prekonzervovávané a boli vykonávané motorové skúšky. Posledná motorová skúška bola vykonaná pri našej prehliadke 25.5.2011. Lietadlo a motor pracovali bez závad.

V LOTN bude vykonaná nálezová kontrola a podľa nálezu sa pod dohľadom LÚ SR začne pracovať na sprevádzkovaní. Lietadlo má pridelenú imatrikulačnú značku OM-SLK. V prípade, že sa nevyskytnú zavažné technické závady, zálet po oprave by sa mohol uskutočniť na prelome mesiacov apríl / máj 2012.

Po vykonaní nálezovej kontroly sme sa stretli s vedením LOTN. LOTN nám ponúkla a predstavila podmienky, spôsob, predpokladanú dobu a cenu za opravu našej L-29 a za spracovanie potrebných dokladov pre LÚ SR nutných pre zápis do civilného registra. Bohužiaľ sme nedospeli k obojstrannej dohode a 14.5.2012 sme ukončili spoluprácu s LOTN a L-29 sme previezli na vykonanie opravy do Estónska.