Novinky

Zhodnotenie činnosti v roku 2011

V roku 2011 sa prvé lietanie uskutočnilo až 3.4.2011 z letiska Brno - Tuřany. Odlietali sa 2 lety pre zákazníkov a jeden výcvikový let (3 pristátia) na moju obnovu na L-29.

V dňoch 24. až 27.5.2011 sa uskutočnila obhliadka a rokovania o kúpe L-29 z Ruska (výrobné číslo 294645). Dovoz do LOTN sme po obojstranných rokovaniach predpokladali v druhej polovici júla 2011. Nepríjemne nás prekvapili a zdržali byrokratické postupy pri vybavovaní vývozných formalít a potrebných dokumentov na dovoz na Slovensko. Dokumentáciu sa podarilo skompletovať až 23.12.2011.

7. až 9.7. 2011 sme zrealizovali prvé lietanie z letiska Sliač (odlietalo 19 letov s náletom 6hod 20min). 8.7.2011 v rámci propagacie leteckého dňa SIAF 2011 absolvovala let na L-29 moderátorka Funrádia Adela Banášová.
10.7.2011 sa uskutočnil jeden let pre zákazníka z letiska Brno - Tuřany.
24.7.2011 sa odlietali z letiska Brno - Tuřany 3 lety pre zákazníkov a 1 výcvikový let.
20.8.2011 jeden výcvikový let na letisku Brno - Tuřany (4 pristátia)
26. až 30.8.2011 sme zabezpečili účasť L-29 na SIAF 2011 a zrealizovalo sa 12 letov pre zákazníkov.
28.9.2011 jeden výcvikový let na letisku Brno - Tuřany (2 pristátia)
4.10.2011 na letisku Brno - Tuřany som za prítomnosti dozoru z Leteckého úradu SR úspešne po 22 rokoch absolvoval obnovu na L-29 s examinátorom Pavlem Veselým.
15. a 16.10.2011 sa pre zákazníkov odlietalo na letisku Brno - Tuřany 9 letov.

Celkovo sa v roku 2011 odlietalo 56 letov (63 pristátí) s náletom 19 hodín 43 minút. 
Z toho:

  • výcvik: 7 letov (14 pristátí) s náletom 6 hodín 1 minuta
  • SIAF 2011: 3 lety s náletom 54 minút
  • zákazníci: 46 letov s náletom 12 hodín 48 minút

 A čo nás čaká v roku 2012 ?

  • 15.1.2012 plánujeme dovoz L-29 z Ruska do LOTN (fotografie rozstykovanej L-29 pripravenej na prevoz sú vo fotogalérii)
  • Február 2012 chceme zrealizovať už 3, letovú akciu na letisku Sliač s L-29 OK-AJW pre zákazníkov
  • Na prelome apríl/máj 2012 predpokladáme v LOTN zálet našej L-29 (výrobné číslo 294645) s imatrikulačnou značkou OM-SLK
  • Máj 2012 zahájenie letov s L-29 OM-SLK z letiska Sliač