Novinky

Zhodnotenie činnosti v roku 2011

V roku 2011 sa prvé lietanie uskutočnilo až 3.4.2011 z letiska Brno - Tuřany. Odlietali sa 2 lety pre zákazníkov a jeden výcvikový let (3 pristátia) na moju obnovu na L-29.

Lietanie 15. a 16.10.2011 Brno - Tuřany

Pri tejto akcii sa nalietalo 9 letov s náletom 2:45 (15.10. - 5 letov a 16.10. - 4 lety. Všetky lety sa uskutočnili pre zákazníkov. Fotografie z lietania najdete vo fotogalérii.

Lietanie na letisku Sliač 7. až 9.7.2011

V dňoch 7. až 9.7.2011 sa uskutočnilo lietanie na L-29 OK-AJW na letisku Sliač. Odlietalo sa 17 letov (7.7. - 4 lety, 8.7. - 10 letov a 9.7. - 3 lety).

500x500.png

L-29 z Ruska

V dňoch 24. až 27.5.2011 sa uskutočnili rokovania a obhliadka L-29 výrobné číslo 294645 v Rusku.