Novinky

Radek Peca

" Dnes na poludnie dotĺklo srdce Radka Pecu . . . Nemôžem tomu ani uveriť . . . " Ťažko sa mi hľadajú slová, preto som si dovolil použiť tieto z sms, ktorú som dostal 18.7.2016 od Radkovho kamaráta. " Forever blue sky, Radku !!! "

Radek bude mať pohreb 22.7.2016 o 13:00 v Piešťanoch, cintorín na Bratislavskej ceste.

Nácvik vystúpenia na LD

Dnes za prítomnosti Ivana Chvojku (Dopravným úradom schválený Garant - metodik pre akrobatické vystúpenia s L-29) pilot spoločnosti úspešne absolvoval nácvik vystúpenia s L-29. Po predložení žiadosti na Dopravný úrad, tento vydá Schválenie akrobatického vystúpenia s platnosťou do 31.12.2016 (Schválenie sa musí každoročne predlžovať). Do Galérie sme pridali pár foto, ktoré nafotil p. Igor Kmeť. Foto nájdete tu.

Zmena znakov 26. a 27.8.2015

Na SIAF 2015 sme predstavili novinku a to zmenu výsostného značenia zo sovietskeho na československé. Zmena bola realizovaná 26. a 27.8.2015. Pôvodné sovietske znaky boli prelepené a následne boli nalepené československé znaky. V dňoch 31.8. a 1.9.2015 bolo zrealizovaných 7 treningových letov a nalepené znaky zatiaľ držia. Foto zo zmeny znakov nájdete tu.