Novinky

LD Nitra - Janíkovce 10.9.2016

V dňoch 9.9. až 12.9.2016 sme sa zúčastnili na Leteckom dni v Nitre - Janíkovciach. Foto z tejto vydarenej akcie nájdete v našej Galérii. Autormi fotografií sú Zoltán Vereš, Niko Ivanics, Zaujec, Mitter, Císar, Ondrej M..

Rozlúčka s Radkom Pecom

22.7.2016 sme sa rozlúčili v Piešťanoch s Radkom Pecom prieletom L-29 (článok v zpiestan.sk). Regionálny týždenník Piešťanský týždeň 26.7. uverejnil článok k rozlúčke s Radkom Pecom (odkaz na článok)

Radek Peca

" Dnes na poludnie dotĺklo srdce Radka Pecu . . . Nemôžem tomu ani uveriť . . . " Ťažko sa mi hľadajú slová, preto som si dovolil použiť tieto z sms, ktorú som dostal 18.7.2016 od Radkovho kamaráta. " Forever blue sky, Radku !!! "

Radek bude mať pohreb 22.7.2016 o 13:00 v Piešťanoch, cintorín na Bratislavskej ceste.

Nácvik vystúpenia na LD

Dnes za prítomnosti Ivana Chvojku (Dopravným úradom schválený Garant - metodik pre akrobatické vystúpenia s L-29) pilot spoločnosti úspešne absolvoval nácvik vystúpenia s L-29. Po predložení žiadosti na Dopravný úrad, tento vydá Schválenie akrobatického vystúpenia s platnosťou do 31.12.2016 (Schválenie sa musí každoročne predlžovať). Do Galérie sme pridali pár foto, ktoré nafotil p. Igor Kmeť. Foto nájdete tu.